स्मितवर विचार व सुविचार (इंग्रजी-मराठी)

Video smile it’s free therapy meaning in marathi

Smile Quotes Marathi & in English language. For convenience Quotes are divided into one and more than one sentence section. We hope that you will like this collection of quotes.

Smile Quotes Marathi

I never get tired of smiling. I’m just the kind of guy who likes to smile. – Jason Ritter

मी हसण्यापासून कधीच कंटाळत नाही. मी फक्त अशा प्रकारची व्यक्ती आहे जी ला हसणे आवडते. – जेसन रिटर

Smile in the mirror. Do that every morning and you’ll start to see a big difference in your life. – Yoko Ono

आरशामध्ये मध्ये हसा. प्रत्येक सकाळी करा आणि आपण आपल्या जीवनात मोठा फरक पहाणे सुरू कराल. – योको ओनो (Pictorial Quote here)

Share your smile with the world. It’s a symbol of friendship and peace. – Christie Brinkley

जगाशी आपले स्मित वाटा. हे मैत्री आणि शांतीचे प्रतीक आहे. – क्रिस्टी ब्रिन्क्ली (Pictorial Quote here)

Smile Quotes in one sentence

Colors are the smiles of nature. – Leigh Hunt

रंग निसर्गच्या हसू आहेत. – लेह हंट

Smile Quotes Marathi English Pictorial

A smile is the universal welcome. – Max Eastman

एक स्मित सार्वत्रिक स्वागत आहे. – मॅक्स ईस्टमॅन

Because of your smile, you make life more beautiful. – Thich Nhat Hanh

आपल्या हसण्यामुळे, आपण जीवन अधिक सुंदर बनवता – थिच नहत हान्ह (Pictorial Quote here)

Your smile will give you a positive countenance that will make people feel comfortable around you. – Les Brown

आपले मंदहास्य आपल्याला सकारात्मक चेहरा देईल ज्यामुळे लोक आपल्या सभोवताली आरामदायक अनुभवतील. – लेस ब्राउन

Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. – Mother Teresa

आपण नेहमी हसून एकमेकांशी भेटू या, कारण हसणे ही प्रेमाची सुरुवात आहे. – मदर टेरेसा (Pictorial Quote here)

Beauty is power; a smile is its sword. – John Ray

सौंदर्य शक्ती आहे; एक स्मित तिची तलवार आहे. – जॉन रे

Nothing you wear is more important than your smile. – Connie Stevens

आपल्या हसण्यापेक्षा आपण जे काही परिधान केले ते अधिक महत्त्वाचे नाही. – कॉनी स्टीव्हन्स

Smile, it is the key that fits the lock of everybody’s heart. – Anthony J. D’Angelo

स्मित, हि सगळ्यांच्या हृदयाच्या कुलूपास बसणारी किल्ली आहे. – अँथनी जे डी अँजेलो

A warm smile is the universal language of kindness. – William Arthur Ward

एक उबदार स्मित हा दयाळूपणाची वैश्विक भाषा आहे. – विल्यम आर्थर वार्ड

A smile is happiness you’ll find right under your nose. – Tom Wilson

एक स्मित आनंद आहे आपल्याला आपल्या नाकाखाली सापडेल. – टॉम विल्सन

Smile, it’s free therapy. – Douglas Horton

हसा, हे विनामूल्य उपचार आहे. – डग्लस हॉर्टन

Start every day off with a smile and get it over with. – W. C. Fields

दररोज एक स्मितसह प्रारंभ करा आणि त्यासह मिळवा. – डब्ल्यू. सी. फील्डस्

Smile Quote from Instagram post:

Do you liked these Quotes? Which one you liked the most? We would love hearing feedback from you, comment it!